Polityka prywatności sieciowej STARCO

Polityka prywatności sieciowej STARCO odnosi się do Twoich interakcji i użytkowania wszelkich usług sieciowych związanych ze STARCO.

Aby w pełni wykorzystać usługi sieciowe STARCO i zapewnić użytkownikowi nieprzerwane, dobre wrażenia, musimy zbierać pewne informacje na temat Twojej wizyty w naszych usługach. Dokonuje się tego za pomocą plików cookie. Jeżeli nie chcesz, byśmy to robili, możesz zrezygnować z korzystania z usług sieciowych STARCO lub ograniczyć bądź zablokować możliwość użycia plików cookie. NALEŻY JEDNAK MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE ZNACZNA CZĘŚĆ FUNKCJONALNOŚCI OPIERA SIĘ WŁAŚNIE NA UŻYCIU PLIKÓW COOKIE – W TYM MOŻLIWOŚĆ LOGOWANIA, SPRAWDZANIA CEN, SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, I IN. JEŻELI OGRANICZYSZ LUB ZABLOKUJESZ MOŻLIWOŚĆ UŻYCIA PLIKÓW COOKIE, FUNKCJE TE BĘDĄ DZIAŁAŁY NIEPOPRAWNIE ALBO WCALE.
DALSZE KORZYSTANIE Z USŁUG SIECIOWYCH STARCO TRAKTOWANE JEST JAKO TWOJA PEŁNA ZGODA NA WARUNKI POLITYKI PRYWATNOŚCI SIECIOWEJ STARCO.

CO TO JEST COOKIE?
Cookie to mały plik, zawierający zwykle ciąg znaków. Pliki cookie nie są programami działającymi na komputerze, lecz niewielkimi porcjami danych tekstowych, przesyłanych między komputerem a serwerami. Nasze pliki cookie nie są ani oprogramowaniem szpiegowskim, ani wirusami.

JAKIE INFORMACJE SĄ PRZECHOWYWANE?
Informacje, które zbieramy, można podzielić na dwie kategorie:

 1. TREŚĆ, KTÓRA UMOŻLIWIA ZIDENTYFIKOWANIE CIĘ JAKO OSOBY LUB FIRMY
  STARCO nigdy nie zbiera informacji, umożliwiających zidentyfikowanie Cię jako osoby, bez Twojej wyraźnej zgody. Wszyscy są mile widziany w naszych usługach sieciowych, ale by uzyskać pełny dostęp do wszystkich funkcji, ofert i wielu innych rzeczy, konieczne jest niekiedy zidentyfikowanie się. Jest tak, gdy chcesz utworzyć konto w STARCO, ale odnosi się to także do innych sytuacji.

 2. TREŚĆ, KTÓRA NIE UMOŻLIWIA ZIDENTYFIKOWANIA CIĘ JAKO OSOBY
  STARCO zbiera cyfrowe informacji o Twoich wizytach w usługach sieciowych STARCO. Żadna z tych informacji nie umożliwia nam zidentyfikowania Ciebie osobiście.

JAKI JEST CEL ZBIERANIA INFORMACJI?
Zbieramy informacje z dwóch powodów:

 1. POWODY OPERACYJNE
  Pewne usługi nie będą działać bez użycia plików cookie. Aby pomóc nam w prezentowaniu naszych usług zgodnie z Twoimi preferencjami, niektóre cookie przechowują informacje o konkretnych ustawieniach, odnoszących się do Twojego użytkowania naszych usług sieciowych.

 2. POWODY STATYSTYCZNE
  Poprzez rejestrację, co nasi goście robią w czasie wizyty w usługach, uzyskujemy narzędzie pozwalające nadzorować wykorzystanie naszych stron i dowiedzieć się, czy odwiedzający uznają poszczególne treści i funkcje za użyteczne. Umożliwia nam to naukę i doskonalenie.

KTO WYKORZYSTUJE TE INFORMACJE?
STARCO nie przekazuje ani nie sprzedaje zebranych informacji żadnej stronie trzeciej. Zebrane informacje wykorzystujemy wyłącznie w celu doskonalenia naszych usług i czynienia ich bardziej użytecznymi dla naszych gości.
Usługi sieciowe STARCO wykorzystują narzędzie Google Analytics do analizy ogólnych trendów i nieustannego rozwoju naszych usług. Google Analytics zbiera informacje o Twoim zachowaniu w czasie pobytu na naszych stronach. Informacje przesyłane są do STARCO w postaci statystycznej i nie mogą być użyte do zidentyfikowania Twojej osoby. Google wykorzystuje te informacje w sposób opisanych w swoich wytycznych.

JAK DŁUGO SĄ PLIKI COOKIE PRZECHOWYWANE NA MOIM KOMPUTERZE?
Niektóre cookie są przechowywane tylko w czasie, gdy jesteś na stronie, a po jej opuszczeniu są kasowane. Inne istnieją dłużej i pozwalają rozpoznać Cię, gdy ponownie odwiedzasz nasze strony. Te pliki cookie są automatycznie kasowane po maks. 2 latach, ale przy każdej wizycie są odnawianie. Pliki cookie możesz w każdej chwili skasować ręcznie.

JAK OGRANICZYĆ WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE!
Twoja przeglądarka umożliwia Ci zablokowanie plików cookie, skasowanie tych już zainstalowanych, oraz wyświetlanie wiadomości przez zapisaniem nowego cookie. Aby poznać szczegóły, skorzystaj z funkcji pomocy swojej przeglądarki.

JEŻELI MASZ JAKIEŚ PYTANIA, SKONTAKTUJ SIĘ ZE STARCO
Jeżeli masz jakieś pytania lub uwagi dotyczące niniejszego dokumentu, chcielibyśmy je poznać.
Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielstwem STARCO lub napisz do nas na adres privacy@starco.com (tylko w języku angielskim).